Yleinen

Asumisturvallisuus

Turvallinen asuminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Jokaiselle kiinteistöillemme on laadittu pelastussuunnitelma. Suunnitelmassa kerrotaan, miten tulipaloja ja muita vaaratilanteita ennaltaehkäistään ja miten hätätilanteessa toimitaan. Pelastussuunnitelmat löytyvät nyt keväällä julkaistavilla asukassivuillamme.